PDA

View Full Version : Vê những phim chưa có HDHXHXHX
19-04-2012, 09:36 PM
Hiện tại có 1 số phim có thông báo là chưa có HD, nếu muốn xem HD thì phải đợi. Mình xin hỏi là nếu phim đó đã được nâng chất lượng lên HD thì có thông báo ko ? Vì mình sợ hok biết để mà coi.

herobon
19-04-2012, 10:41 PM
Bạn yên tâm là khi các phim đc nâng lên HD thì phim đó sẽ có icon HD, ngoài ra sẽ có thông báo trên FB, diễn đàn, hoặc phim sẽ được đưa lên đầu tại homepage!