PDA

View Full Version : Hỏi về vấn đề xem bù sau 2 ngày d dos.phongprot
17-04-2012, 06:19 PM
Tài khoản của em đã hết hạn nhưng không hiểu làm cách nào để được xem bù do những ngày còn tài khoản thì bị d dos 2 ngày.

KonAir
17-04-2012, 08:23 PM
Hiện tại bọn mình vẫn đang code tính năng để có thể lọc và cộng ngày cho các bạn. Vì đây là việc đột xuất, và tính năng này không sẵn có nên bạn vui lòng chờ nhé.