PDA

View Full Version : Fix lại server giùm cái ADMIN ơi !!!MrKen132
17-04-2012, 12:18 AM
làm ơn fix lại giùm em cái server cái k xem đc bất cứ film nào hết :((

KonAir
17-04-2012, 09:25 AM
Đã điều hướng lại cho bạn.