PDA

View Full Version : Góp ý về lập một box của phim hardsublenhhodaihiep
15-04-2012, 09:41 PM
Mong ban quản trị có một box phim lập hardsub, mình muốn kết nối với tivi để xem mà ko add dc sub cho ti vi. xin cảm ơn

KonAir
16-04-2012, 09:55 PM
Nếu bạn kết nối với tivi thông qua laptop hay máy tính của bạn thì chắc chắn khi bình thường bạn xem phim tại Pub trên laptop hoặc máy tính nếu có sub thì khi kết nối qua tivi cũng sẽ có sub (bất kể là cứng hay rời), vì tivi lúc này chỉ đóng vai trò là thiết bị phát hình. Trừ khi bạn thiết lập việc kết nối giữa tivi và laptop chưa đúng.