PDA

View Full Version : Xjn góp chút ý kiếnPhong_DMP
07-04-2012, 05:14 PM
Sao các bạn không phân loại từng bộ phim cho dễ tìm kiếm. vd: hành động, tâm lý, chiến tranh....

anhnq1984
07-04-2012, 06:00 PM
Sao các bạn không phân loại từng bộ phim cho dễ tìm kiếm. vd: hành động, tâm lý, chiến tranh....

Bạn ơi ngoài trang chủ có nút TÙY CHỌN đó, ấn vô rồi check vào các mục bạn muốn phân loại, chức năng có đầy đủ mà :D