PDA

View Full Version : BÃO LỖI KHÔNG XEM ĐƯỢC VIDEO VÀ HIỆN LÊN CHỮ video not founddrkhoailang91
06-04-2012, 07:50 PM
các anh chị trong ban quản lý xem giúp e xem khi load fim thì lại hiện lên dòng chữ video not found mong các anh chị trong ban quản lý giúp đỡ em khổ quá

KonAir
06-04-2012, 08:14 PM
Bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin và ảnh chụp màn hình theo yêu cầu của box báo lỗi nhé.