PDA

View Full Version : Thắc mắc về việc nạp khoai bằng sms?junphan
02-04-2012, 06:55 PM
Chào Pub, lúc đầu mình cứ tưởng việc nạp khoai bằng sms cũng có thể kích hoạt được, nhưng h mới thấy k có phần kích hoạt 6000. Vậy với sms nạp khoai, mình dùng để làm gì bây giờ. Mong pub xem xét về vấn đề này.
Thân.

herobon
02-04-2012, 08:41 PM
Khoai bạn tạm để đó, sắp được dùng vào những việc khác rồi ;))
Hoặc ko thì bạn nạp thêm để đổi ra thời hạn cũng được.