PDA

View Full Version : không thể đăng nhập vào trang chủ của PUB!vu kangminsu
01-04-2012, 08:15 AM
ban quan trị xem xét hộ mình với ,mình đăng nhập vào diễn đàn vẫn được mà sao ra trang chủ lại không có, đăng nhập lại cũng không được hiện lên 1 bảng thông báo nhỏ là"trang trên pub.vn says ,bạn cần đăng nhập "mình không hiểu thế là thế nào nữa,xem phim chỉ đựoc 10p ,khi đã đăng nhập thành công trên diễn đàn.

KonAir
01-04-2012, 09:26 AM
Bạn ấn CTRL+SHIFT+DEL rồi clear cache trình duyệt sau đó đăng nhập lại nhé. Nếu vẫn không được thì bạn enable cookie trình duyệt Chrome hoặc Firefox nhé (Google cách enable hộ mình)

vu kangminsu
01-04-2012, 10:10 AM
he he ,đã ra vào như bình thường!thanks bác sứt