PDA

View Full Version : [ Newbie ] Mới tham gia pub.vn - hơi phân vân về khoai cả kích hoạtwhatever
29-03-2012, 12:37 PM
cho mình hỏi là chỉ cần 1 thẻ 20k kích hoạt nick là xem phim được luôn hay là phải kích hoạt cả nick xong nạp cả 20k khoai mới xem dc phim
:th_76:

herobon
29-03-2012, 08:07 PM
Bạn vào box này để xem nhé
http://pub.vn/forum/forumdisplay.php/130-BAO-LOI-KHI-KICH-HOAT-amp-HUONG-DAN-KICH-HOAT-TAI-KHOAN

Thẻ 20k bạn đổi ra khoai rồi khoai chuyển thành thời hạn xem phim nhé!