PDA

View Full Version : khong dang nhap vao duochungpro82121
24-03-2012, 09:59 PM
Toi ten hung, o 16a thuy khue ha noi. Hien tai toi ko dang nhap duoc trang pub.vn hoac pub.vn:81. Yeu cau xu ly giup toi

KonAir
25-03-2012, 11:05 AM
Mình là Sứt Yêu, cũng ở Hà Nội. Và hiện tại mình mong bạn vui lòng viết tiếng Việt có dấu, đồng thời post lỗi vào đúng box báo lỗi kèm theo đầy đủ thông tin yêu cầu của box báo lỗi thì mới giúp bạn được.