PDA

View Full Version : video not foundHuynguyen.asp
15-03-2012, 04:51 PM
mod coi giùm sao mình coi phim nào cũng báo video not found
http://nj4.upanh.com/b6.s25.d2/0bbdcedc75e9b9e8d5b7cd32a3b816fa_42100674.untitled .png

subzero
15-03-2012, 05:16 PM
OK đã fix server cho bạn, bạn thử lại nhé