PDA

View Full Version : Mình gặp lỗi video not found.liulink
15-03-2012, 01:31 AM
Mình gặp lỗi như thế này:
http://i12.photobucket.com/albums/a234/liulink/Error-1.jpg
Hiện tại mình không hề sử dụng chương trình fake IP nào.
Mong bạn fix nhanh giúp mình.
Thanks.

subzero
15-03-2012, 01:54 AM
Bạn ra trang chủ cấu hình lại mạng đi, mình thấy bạn đang ở Mỹ, bạn hãy chọn mạng Khác và Vùng lãnh thổ khác để được điều hướng đến server tốt hơn

liulink
15-03-2012, 09:12 PM
Bạn ra trang chủ cấu hình lại mạng đi, mình thấy bạn đang ở Mỹ, bạn hãy chọn mạng Khác và Vùng lãnh thổ khác để được điều hướng đến server tốt hơn

Thanks bạn. Hôm nay mọi chuyện lại bình thường rồi.