PDA

View Full Version : NẾu nạp khoai kích hoạt rồi mà không dùng thì có bị mất khoai khôngtranny
09-03-2012, 12:29 PM
NẾu nạp khoai kích hoạt rồi mà không dùng thì có bị mất khoai không,hay dùng 1 ngày thôi thì khoai có bị mất không, ngày sử dụng thì có bị trừ không

KonAir
11-03-2012, 02:22 PM
Nếu bạn nạp khoai, sau đó không đổi thành ngày kích hoạt thì số khoai vẫn còn nguyên. Còn nếu bạn đổi thành ngày kích hoạt rồi thì bạn muốn xem bao nhiêu phim trong thời hạn kích hoạt cũng được, và tất nhiên đã đổi khoai thành ngày kích hoạt rồi thì số khoai sẽ bị mất đi tương ứng với số ngày bạn đổi. Số khoai thấp nhất để đổi là 16000 khoai, tương đương 20 ngày kích hoạt. Và không có tùy chọn đổi 1 ngày bạn nhé.