PDA

View Full Version : IDM không bắt link được?peterwalker
06-03-2012, 09:36 PM
mình dùng GC sao xem thử thấy không thể bắt link down về nhỉ vì khi xem xong mình muốn down về máy làm kỷ niệm sau này có gì lấy ra xem

KonAir
07-03-2012, 02:58 PM
http://pub.vn/forum/showthread.php/3097-Dieu-khoan-va-noi-quy-cua-Pub-vn

ĐậuPhụ.Muối
07-03-2012, 06:06 PM
mình dùng GC sao xem thử thấy không thể bắt link down về nhỉ vì khi xem xong mình muốn down về máy làm kỷ niệm sau này có gì lấy ra xem

cấm download dưới mọi hềnh thức :th_78:

dr.thangtran
07-03-2012, 07:22 PM
Đối với các box Online thì việc download là cấm hoàn toàn. Bạn có thể vào box Movie Sharing để download :)

Lock nhé ;)