PDA

View Full Version : khiếu nạizenkivn
28-02-2012, 07:31 PM
tôi đã nạp khoai r. mà sao vẫn chỉ coi dc 10'??? Xin Amind ktra dùm

Megatron
28-02-2012, 08:21 PM
Bạn thoát ra. Ctrl + Shift + Del, clear hết cache trình duyệt rồi đăng nhập lại là xem bình thường.