PDA

View Full Version : nhờ check dùm!!!!hugovalente
24-02-2012, 09:37 PM
Mình đã kích hoạt tài khoản 7 ngày, nhưng xem vẫn chỉ có 10', mỗi lần mình vào 1 forum là phải đăng nhập,ko còn đăng nhập đc vào trang chủ, ko còn lưu lại như trước, các AD xem lại dùm mình cái !!!

KonAir
24-02-2012, 09:53 PM
Mình đã kích hoạt tài khoản 7 ngày, nhưng xem vẫn chỉ có 10', mỗi lần mình vào 1 forum là phải đăng nhập,ko còn đăng nhập đc vào trang chủ, ko còn lưu lại như trước, các AD xem lại dùm mình cái !!!

Nếu tài khoản đã kích hoạt mà chỉ xem 10' thì log out rồi log in lại là được. Còn cái vụ đăng nhập thì bạn enable cookie trình duyệt lên là xong.

hugovalente
24-02-2012, 09:53 PM
thanks men !! :D