PDA

View Full Version : Phim load chậmtranjandung1
16-02-2012, 09:17 PM
1. Thiết bị sử dụng Laptop
2. Hệ điều hành windows 7
3. Trình duyệt web Google Chrome 14
4. Phiên bản Adobe Flash Player 11.1
5. Nhà cung cấp & gói dịch vụ Internet VNPT 3Mb
6. Trước đây mình xem bình thường, 10 ngày gần đây vào phim nào là phải để load phim hơn 30 phút mới xem ngon được.
7. IP: 222.253.77.169

KonAir
18-02-2012, 07:35 AM
Đã fix với IP của bạn, bạn thử xem lại nhé.