PDA

View Full Version : The Forever Purge (Cuộc Thanh Trừng Vĩnh Viễn) (2021) HD Online Phụ đề ViệtKonAir
18-07-2021, 10:18 PM
37416

vuducanh94
21-07-2021, 08:24 AM
xem giải trí oke

streetsteel
23-07-2021, 11:18 PM
Cốt truyện mới nhưng thể hiện không có gì mới lạ. Vẫn là bạo lực như các phần trước nhưng phần này còn không hấp dẫn bằng. Nhân vật xây dựng nghèo nàn. Xem giải trí thôi chứ không bằng các phần trước :(.