PDA

View Full Version : Dear admin!!!sonny_dt
11-02-2012, 09:40 AM
Các bạn có thể bổ sung thêm biện pháp kích hoạt bằng tin nhắn điện thoại không?

Megatron
11-02-2012, 10:42 AM
Vấn đề này đang được cân nhắc bạn ạ.

youknowwho
11-02-2012, 04:59 PM
Dù có bạn cũng đừng nên dung bạn ạ. Vì nhắn tin chắc chắn sẽ tốn kém hơn những cách hiện có đấy.