PDA

View Full Version : Mouse - Movie Version (Kẻ Săn Người - Bản Điện Ảnh) (2021) HD Online Phụ đề Việtlamphong
24-05-2021, 09:32 PM
37075

laphamcongluan
25-05-2021, 11:40 AM
Quá nhiều cảnh máu me tè le, người già, phụ nữ, trẻ em cũng bị giết hết sức man rợ. Phim bệnh!

the lycans
30-05-2021, 01:22 PM
chịu, xem xong không hiểu gì, ai mà chưa xem phim dài tập thì k nên xem phim này

vuducanh94
08-06-2021, 08:45 AM
bản này tóm tắt ghê quá , đúng là chưa xem phim bộ thì xem hơi khó hiểu