PDA

View Full Version : The Letters (Những Bức Thư) (2014) HD Online Phụ đề ViệtKonAir
17-09-2020, 11:36 PM
35789

xeom
18-09-2020, 09:22 PM
Đánh giá bộ phim,

Trước khi xem phim mình nghĩ bộ phim sẽ đào sâu về sự nhân ái của Mẹ Teresa và làm rơi nước mắt nhiều người về tấm lòng bác ái của Mẹ, nhưng phim dành rất ít thời lượng cho vấn đề này mà tập trung về các chuyển biến chính và lý do để Mẹ được phong thánh.

Mình giải thích một tí để các bạn không phải theo đạo Thiên Chúa hiểu thêm. Để 1 người được phong thánh trong Đạo Thiên Chúa thì người này phải sau khi chết sẽ phải được 1 hội đồng thẩm định, thường quá trình này diễn ra rất lâu tới cả 100 năm là bình thường, ở VN có nhiều thánh cũng phải mất mấy trăm năm mới được xét.

Quá trình phong thánh có nhiều giai đoạn, tuy nhiên có 2 giai đoạn chính là việc thẩm định hồ sơ, những bằng chứng để xét người này đủ yếu tố trở thành thánh. Sau đó đến giai đoạn 2 là người này phải có khả năng làm phép lạ, thường là 2 như trong phim. Phép lạ này thường được xét trên phương diện một người mắc bệnh nan y, các bác sĩ đều đầu hàng, nếu người này chọn 1 người chưa được phong thánh và dâng mình cho người này và có người làm chứng, nếu khỏi bệnh một cách đầy phép lạ thì xem như vị chân phước (Trước khi phong thành) này có thể là thánh.