PDA

View Full Version : Tạo tài khoản PUB mới.kinhcanbff
16-09-2020, 08:37 PM
AD cho mình hỏi mình muốn tạo thêm 1 tài khoản mới thì làm cách nào ạ? Mình tìm trên diễn đàn và trong web ko thấy chỗ tạo ạ =="

Bạn nào muốn mở tài khoản mới vui lòng PM cho mình qua diễn đàn theo link sau

http://pubvn.net/bar/private.php?do=newpm&u=2

KonAir
25-01-2024, 03:42 PM
Bạn nào muốn mở tài khoản mới vui lòng PM cho mình qua diễn đàn theo link sau

http://pubvn.net/bar/private.php?do=newpm&u=2

KonAir
25-01-2024, 03:48 PM
Bạn nào muốn mở tài khoản mới vui lòng PM cho mình qua diễn đàn theo link sau

http://pubvn.net/bar/private.php?do=newpm&u=2

khangGA
24-02-2024, 10:40 AM
O nuoc ngoai lam sao thanh toan cuoc phi?

KonAir
30-03-2024, 07:42 AM
Bạn nào muốn mở tài khoản mới vui lòng PM cho mình qua diễn đàn theo link sau

http://pubvn.net/bar/private.php?do=newpm&u=2