PDA

View Full Version : Làm sao để tua, pause/play trên app android tv?ngducnhat
19-03-2020, 03:27 PM
Tôi có sử dụng app pubvn trên android tv thì không thể tua, play/pause bằng những nút trên điều khiển được.