PDA

View Full Version : Mục Video Clip...1stwind
20-01-2012, 04:31 PM
Sao không có clip game nhỉ,Dota, COunter Strike,...vv Mình thấy nhiều clip game được quan tâm không khác gì Movie đâu, hơn nữa hầu hết thành viên của pub đều chơi Game mà.

KonAir
20-01-2012, 04:52 PM
Sao không có clip game nhỉ,Dota, COunter Strike,...vv Mình thấy nhiều clip game được quan tâm không khác gì Movie đâu, hơn nữa hầu hết thành viên của pub đều chơi Game mà.
Thì vì không có ai post nên không có, nếu bạn muốn bạn có thể post mà.