PDA

View Full Version : Xem phim chỉ dc 10 phút!supebong
19-01-2012, 03:24 PM
Cho mình hỏi sao bình thường mình vẫn xem dc hết phim mà sao hôm nay tất cả các phim chỉ xem dc 10 phút thế!

buonvituonglai
19-01-2012, 03:28 PM
Bạn vui lòng vào box thông báo để đọc thông báo mới nhất nhé!

HoaiTrung
19-01-2012, 03:29 PM
Bạn cần phải kích hoạt tài khoản thành Pubbers để xem phim đầy đủ nhé: http://pub.vn/forum/forumdisplay.php/130-Huong-dan-kich-hoat-tai-khoan