PDA

View Full Version : đăng nhập Pub trên iphone 8 plus màn hình trắng xóachuminhdung1
04-03-2018, 12:25 PM
Như tiêu đề, mong admin xem và fix lại. Down app về bật lên thì màn hình trắng xóa.