PDA

View Full Version : Fix App IOSwinterqb
07-02-2018, 10:07 AM
Mình dùng IOS 11.2.5. Mà vào pub nó chỉ hiện màn hình trắng. App đang hư hả BQT?