PDA

View Full Version : Không xem được pub trên iphone xbuivietluong
06-01-2018, 07:28 PM
Hiện nay mình đã cài phần mềm, trust đầy đủ. Nhưng vẫn ko xem dc trên iphone x