PDA

View Full Version : lỗi ko xem được film bằng app pub trên ipadHunter_1411
08-12-2017, 09:11 PM
Hi pub, bắt đầu từ sáng nay mình ko xem đc film trên app pub bằng ipad, có cách nào khắc phục nhỉ?