PDA

View Full Version : Ipad báo lỗi không thấy thông tin phimbapxao
19-09-2017, 03:59 PM
Ad ơi mình xem pub trên ipad bình thường cho đến ngày thứ 7 16/9/2017 thì bị báo lỗi là không tìm thấy thông tin phim mặc dù pub vẫn hiện lên các phim để chọn lựa. Bạn kiểm tra và báo lại giúp mình lỗi này nhé.

Cảm ơn Ad.

KonAir
19-09-2017, 05:47 PM
Bạn thoát tài khoản ra rồi đăng nhập lại nhé.

bapxao
20-09-2017, 06:00 PM
Bạn ơi mình đã xóa app và cài đặt lại. Khi đăng nhập thì vào được màn hình trang chủ nhưng tên account trên góc mình không có hiện. Khi nhấn vào thì báo lỗi account chưa đăng ký thuê bao trọn gói mà thời gian tham gia pub cũng hiện sai.

Khi nhấn vào 1 phim thì báo lỗi là Xảy ra lỗi? Không lấy được thông tin phim.
Link hình:
http://www.upsieutoc.com/image/TF4Qql
http://www.upsieutoc.com/image/TF4M3y
http://www.upsieutoc.com/image/TF4F5N

Bạn kiểm tra giúp mình nhé.
Cảm ơn bạn

bapxao
20-09-2017, 06:02 PM
https://uphinhnhanh.com/image/MH2KxV
https://uphinhnhanh.com/image/MH2UBW
https://uphinhnhanh.com/image/MH2Ebh

Mình up lại hình. post trên mình không thấy hiện.