PDA

View Full Version : Lỗi app ipad 10.3.3mrfimi
03-09-2017, 04:19 PM
- xem trên iphone 10.3.3 : bình thường
- xem trên ipad pro: download+ cài đặt + login xong : vào app ko tìm dc phim theo keyword, ấn vào phim bất kì đều hiện lỗi "không tìm thấy thông tin phim".
Ad xem lại hộ mình với. Đã thử logout+ uninstall

mrfimi
05-09-2017, 11:40 PM
3 hôm rồi mod ko có câu trả lời à ?

mrfimi
05-09-2017, 11:44 PM
https://preview.ibb.co/isbtjF/IMG_1305.jpg