PDA

View Full Version : Lỗi load phimnlsi
22-07-2017, 08:16 AM
AD check lại giúp, tôi xem trên web bình thường, nhưng sử dụng app ios trên iphone lẫn ipad với wifi hay 3g,4g cũng đều bị lỗi load không được phim, bật đi bật lại thinh thoảng lắm mới load được, xem được 1 lúc lại bị lỗi báo kiểm tra đường truyền trong khi đường truyền cáp quang down vẫn 6mb/s, 3g vẫn còn tốc độ cao. Hiện tượng này xảy ra khoảng 3 hôm na, nhưng từ hôm qua tới giờ thì pó chiếu, cả ngày xem hoàn chỉnh được 2 tập.
Đã check thử 2-3 bộ khác nhau cũng đều bị lỗi như trên. Xem trên app android vẫn bình thường, load rất nhanh