PDA

View Full Version : Tết Văn Lang Cả Làng Nói Phét (2011) SD Online Tiếng ViệtPopEyes
10-01-2012, 10:44 AM
2911

tuananh2341
10-01-2012, 07:42 PM
Nghe cái đoạn đánh vần tên Khuyếch mà cười đau hết cả bụng :))

quynhhoang
10-01-2012, 10:56 PM
chua biet ntn, bem thoi

whatever
12-01-2012, 09:19 AM
nhạt vãi -..-