PDA

View Full Version : hỏi về app cho ios 6think
21-05-2017, 01:30 AM
ad giải đáp giùm mình app pub trên ios có hỗ trợ cho ios 6 k?