PDA

View Full Version : App tren ip,ipad ko xem dcngocvanpnb
07-05-2017, 11:00 AM
May bua nay minh xem tren app binh thuong,hnay vo mo thi bao la nha san tin cay tren thiet bi nay no,jo ko mo vo xem dc luon,minh vo cai dt van binh thuong,nho ad kiem tra lai dum minh nha,thanh ad