PDA

View Full Version : thêm chức năng chỉnh subtitles ngay trong Apptrungduc1511
07-03-2017, 06:44 PM
-Mình góp ý Ban quản trị nên thêm chức năng chỉnh sub eng ngay trong App để người dùng có trải nghiệm tốt hơn.