PDA

View Full Version : Lỗi load phimzthaipamz
09-12-2016, 12:16 AM
Mấy hôm nay xem pub trên dt toàn bị chậm với đứng hình :( ad xem thế nào với