PDA

View Full Version : nhập đúng id và pass nhưng vẫn bị báo sai pass trên IOSkiencx1211
22-10-2016, 03:14 PM
Tớ nhập đúng id và pass những vẫn bị báo lỗi là sai ,có ai bị như thế mà đã khắc phục được thì chỉ giúp t với. Vào bằng máy tính và lap thì vẫn bình thường