PDA

View Full Version : không thể vào mục nạp tiền trên app pub ở iphonelove1106
01-08-2016, 05:30 PM
vào mục nạp tiền thì nó trống lốc. ad xem lại giúp với

love1106
01-08-2016, 05:33 PM
iOS 8.4 nhé ad

love1106
02-08-2016, 05:06 PM
vãi ad... ad đâu rồi