PDA

View Full Version : lỗi coi trên appnlsi
19-07-2016, 04:23 PM
các phim update từ 16/7 tới giờ đều gặp tình trạng lỗi như thế này, đã thử đổi từ tự chọn sang các máy chủ khác và reset lại máy nhưng vẫn bị,các phim update trước đó đều coi được, pub xem lại dùm
http://i96.photobucket.com/albums/l173/hochihai4/game/image.png (http://s96.photobucket.com/user/hochihai4/media/game/image.png.html)