PDA

View Full Version : Ko load đc phim



hoangren
10-06-2016, 11:51 AM
Chào admin. Sao mình dùng 5s ios8.4.1 tải đc app pub nhưng vào cài đặt ko có cấu hình, kho vào app vẫn bt nhưng ấn xem phim thì ko load đc gì? Acc vẫn còn hạn đến tháng 7/2016