PDA

View Full Version : lỗi gia hạn thành viênlolkikon
04-06-2016, 06:13 AM
mình dùng app pubvn và đăng ký gia hạn 7 ngày nhưng lại không êm được phim, vào mục tài khoản thấy ghi chưa đăng ký trong khi vào web thì lại ghi thời gian , adm xem lại giúp