PDA

View Full Version : Load film chậm hơn 1 tuần nay, mang FPTLocke
24-05-2016, 03:07 PM
Sứt ơi, kiểm tra hộ em xem thế nào, 1 tuần nay load film chậm lắm, xem youtube các kiểu vẫn ok. Đã thử cụm server rồi vẫn bị; đã khởi động lại mạng, khởi động lại ipad...

Locke
24-05-2016, 03:09 PM
Quên, cả xem trên Note 5 cũng bị chậm.

KonAir
25-05-2016, 09:25 PM
Bạn check lại hộ mình xem ok chưa ạ.