PDA

View Full Version : Lỗi tìm kiếm phim trên app ios, webangellove05990
25-02-2016, 11:10 AM
Mong admin fix lại chức năng tìm phim, hôm qua mình còn tìm được. Nhưng sáng hôm nay không còn tìm chính xác nữa. Tìm không ra phim cần xem trên app
Trên app xem phim admin thêm mục yêu thích phim để dễ vào xem tiếp bộ phim đang xem dỡ được không ạ:th_57::th_105:

KonAir
25-02-2016, 11:16 AM
Cả 5 season Leverage đang được hạ xuống để chỉnh sửa lại các tập bị lệch phụ đề nhé các bạn. 2 ngày nữa là được ạ