PDA

View Full Version : không tìm thấy app pub trên gg playcuongsbv
20-01-2016, 10:45 PM
tôi dùng htc m8, trước đây tôi đã down app pub và xem trên dt. nhưng bây giờ tôi không tìm thấy pub trên gg play nữa. ad có thể giúp tôi không. tks