PDA

View Full Version : Mục Movie C ở đâu vậy?huyhoangck
01-01-2012, 10:15 PM
sao mình tìm mục movie c để download phim mà ko thấy?

KonAir
01-01-2012, 10:35 PM
sao mình tìm mục movie c để download phim mà ko thấy?
Chắc bạn mới trên núi xuống, B và C hợp thành B lâu rồi, và chắc ở trên núi lâu quá nên không đọc nội quy. Vĩnh biệt bạn.