PDA

View Full Version : Brothers (Anh Em Tương Tàn) (2015) HD Online Phụ Đề Việt - AnhPopEyes
03-11-2015, 10:35 PM
25926

andrewsa50
04-11-2015, 12:00 AM
Mới SD nên tạm chưa sờ tới. Nhưg mà xem ra phim này nội dug cũg na ná Warrior 2011 :)

aaaaa1
04-11-2015, 05:33 AM
Đúng hơn là nội dung y chang của Warrior , chẵng khác gì từ cốt truyện đến cái kết nhưng xem chẵng có tí gì cảm động cả cứ như film hạng 2 rẻ tiền ấy .

hiephairstylist
13-11-2015, 03:44 PM
1 bộ phim đáng xem.Đúng chất ấn độ.nặng và sâu về tình nghĩa
thank pub

tranphuochoa
21-01-2016, 02:47 PM
Phim rất hay...