PDA

View Full Version : Hỏi về việc dùng nhiều thiết bị để xem phimkienbeo86
03-11-2015, 09:17 PM
Ad ơi cho mình hỏi mình dùng ipad, mac, imac. ở cơ quan thì xem trên mac, về nhà thì nằm xem trên imac... đêm xem trộm thì ôm ipad. có mấy hôm đang xem trên imac thì chạy đi có việc, máy tự động sleep xog rồi lên gường ôm ipad nằm xem tiếp. Hôm sau bị cảnh báo thì có làm sao ko. Vì một mình dùng thôi ko share cho ai cả, pass thì toàn auto login thôi.
có tý hoang mang nhẹ

KonAir
03-11-2015, 09:46 PM
Ko sao đâu bạn nhé.