PDA

View Full Version : Lỗi mất phụ đề và màn hình không hiện các nút tùy chỉnh để chọn tập phim hay full screenkenbin2005
30-10-2015, 06:38 AM
mong pub khắc phục sớm:th_55: