PDA

View Full Version : Soldiers of the Damned (Hồn Ma Người Lính) (2015) SD Online Phụ đề Việtlamphong
18-09-2015, 11:36 PM
25593

judykitty
20-09-2015, 12:26 AM
mình bị thành chuột bạch rồi :( :th_23: phim siêu dở đáng 2 điểm, chả có bố cục cũng chả lgic tẹo nào cả phí 98p 29s cuộc đời :th_120: